Formuláře ke stažení: Odstoupení od smlouvyReklamační formulář


Odstoupení od kupní smlouvy


Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14. pracovních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel kupujícímu a kupující dodavateli všechny vzájemné přijatá plnění.

Pokud se zákazník rozhodne pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě uvedené v bodě 1., je povinen dodržet následující podmínky:

  • kontaktovat nás (viz kontakt), že žádá o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, jména a příjmení, data nákupu a svým číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
  • pokud kupující zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:
    • zboží musí být kompletní (včetně příbalového letáku a pod.)
    • zboží musí být zasláno spolu s dokladem o koupi

Zboží, prosím zašlete doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zásilky na dobírku neakceptujeme. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek bohužel nebudeme moci akceptovat odstoupení od objednávky a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

V případě vrácení zboží a odstoupení od smlouvy můžete použít "Formulář pro odstoupení od smlouvy".

Záruční doba na zboží


Ve smyslu platného Občanského zákoníku je na každý zboží poskytována záruka 2 roky pokud u zboží není uvedeno jinak. Ze záruky jsou vyjmuty vady a poškození výrobku, které vznikly nesprávným zacházením, nesprávným používáním, nesprávným ošetřováním výrobku a jiné. Běžet začíná dnem převzetí zboží kupujícím.

Při reklamaci je kupující povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezzávadnú. V ostatním platí pro odpovědnost prodávajícího za vady zboží ustanovení obecně závazných právních předpisů. Prodávající je povinen dodržet zákonem stanovenou lhůtu 30 dnů na vyřízení reklamace.

Postup při reklamovaní


Chcete-li zakoupené zboží reklamovat, předem nás prosím kontaktujte nás nejlépe na info@otehotneni.cz. Reklamované zboží zašlete prosím na adresu Lignamag NC s.r.o.; Jízdárenská 592; Hrušovany u Brna 664 62; Česká republika

Doporučujeme Vám zboží zaslat jako balík doporučenou zásilkou. Zboží nám prosím neposílejte dobírkou! Do balíku přiložte kopii daňového dokladu, který jsme Vám poslali se zbožím a kopii ústřižku od doručovatele. Po obdržení reklamovaného zboží Vás budeme neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a dohodneme se s Vámi na rychlém vyřešení problému:

  • reklamované zboží Vám vyměníme kus za kus,
  • výměna za jiné zboží, které si vyberete (do hodnoty reklamovaného zboží)
  • vrácení peněz.

Reklamace bude vyřízena v co nejkratším čase, nejpozději však do 30 dnů od přijetí reklamovaného zboží.

Doporučujeme použít Reklamační formulář. Vyplněný formulář nám pošlete emailem na info@otehotneni.cz , zároveň nám jej zašlete v tištěné formě spolu s reklamovaným zbožím.


Podrobnější informace a podmínky naleznete zde, na stránce Obchodní podmínky.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat, nejlépe na naší e-mailové adrese info@otehotneni.cz.