Genomac DNA test otcovství


Test otcovství DNA umožňuje pomocí genetických informací prokázat, zda testovaná osoba, tj. domnělý otec, je biologickým otcem dítěte, či nikoli. Více

Cena
5 735 Kč

Výrobce

Kód produktu
AL_535

Není skladem Sledovat dostupnost

DNA test určení otcovství umožňuje prokázat pomocí genetické informace, zda je testovaná osoba tzn. předpokládaný otec biologickým otcem daného dítěte či nikoliv. Jsme si vědomi faktu, že každý objednatel DNA testu určení otcovství očekává, že jeho výsledek bude: Přesný a jednoznačný V laboratořích Genomac International jsou proto DNA testy prováděny zkušenými odborníky, v rámci testu je třeba vždy analyzovat 16 znaků (15 + pohlaví) a laboratoře se každoročně úspěšně zúčastňují auditu ze strany Národní referenční laboratoře pro DNA diagnostiku. Příslušné certifikáty jsou k nahlédnutí zde. Spolehlivý a důvěryhodný Všechny DNA testy jsou prováděny v našich laboratořích, kde lze nejlépe kontrolovat a zajistit nejvyšší kvalitu analýzy všech vzorků. Odebrané vzorky proto nejsou nikam dále zasílány k analýze, jak je tomu v mnoha jiných společnostech nabízejících testování otcovství na internetu, kde spolehlivost takových výsledků může být pochybná. Pro DNA analýzy používáme celosvětově uznávané kity, které jsou doporučené pro identifikaci lidské DNA, používá je například americká FBI pro vzorky ukládané do systému CODIS (Combined DNA Index System). Za adekvátní cenu DNA testy prováděné v laboratořích Genomac International jsou v současné době nejlevnějšími v České a Slovenské republice při maximální možné kvalitě. Podle individuálních potřeb provádíme dva typy DNA testů určení otcovství: Anonymní DNA test - DNA test je využíván pro získání základní informace, zda je dotyčná osoba biologickým otcem daného dítěte či nikoliv. Výsledky tohoto testu nemohou být použity pro potřeby právních úkonů, neboť jejich součástí není znalecký posudek. U odebíraných vzorků nemusí být ověřena totožnost testované osoby, a proto si odběr vzorku může provést každý sám v soukromí svého domova a vzorky zaslat poštou. Znalecký DNA test - DNA test je prováděn stejným způsobem jako Anonymní DNA test ovšem jeho výsledky jsou opatřeny znaleckým posudkem, takže může být použit pro potřeby právních úkonů. U odebíraných vzorků musí být ověřena totožnost testované osoby, proto je odběr nutno provést v přítomnosti soudního znalce. Odběr může být zajištěn kdekoliv na území České republiky dle bydliště objednavatele. Nejčastější dotazy Jaké vzorky jsou vhodné pro DNA test? Pro stanovení otcovství jsou běžné používány výtěry z ústní dutiny. Výtěr se provádí drobným štětcem, kterým se setřou buňky z ústní sliznice. Odběr těchto vzorků je jednoduchý, zcela bezbolestný a každý si jej zvládne udělat sám v soukromí svého domova. Výtěr je možné díky tomu provádět také velmi malým dětem nebo i novorozencům. Zpracovává vaše laboratoř i jiný druh vzorků než jsou výtěry z úst? Ne, pro účely provedení anonymních testů otcovství jiné typy vzorků nepřijímáme. Je třeba odebrané vzorky uchovávat nějakým zvláštním způsobem, než jsou odeslány do laboratoře? Pro uchování vzorků není třeba volit žádný zvláštní režim. Po vložení štětce s výtěrem do zkumavky a jeho zlomením, postačí vzorky uchovávat při pokojové teplotě ideálně v lednici nebo chladném tmavém místě. Je vhodné dbát na to, aby nebyly vystaveny velmi vysokým teplotám např. na přímému slunci apod. Jak dlouho mohou být odebrány vzorky před odesláním skladovány? Odebrané vzorky je optimální odeslat do naší laboratoře nejpozději do tří dnů při zachování výše uvedených skladovacích podmínek. Od kterých osob je třeba odebrat vzorky pro určení otcovství? V případě anonymního testu otcovství jsou třeba vzorky od předpokládaného otce a příslušného dítěte (v případě testování více než jednoho dítěte je základní cena testu zvýšena s každým dalším dítětem). V případě Znaleckého testu je nutné odebrat vzorky jak předpokládanému otci, dítěti tak i matce. Při odběru musí být navíc ověřena jejich totožnost, proto je nutné, aby se k odběru dostavili s občanskými průkazy a rodným listem dítěte. Je třeba vzorky odebrat a poslat zpět hned po převzetí odběrového kitu? Ne to není nutné. Můžete si odběrový kit vyzvednout a vzorky odebrat a poslat k nám do laboratoře třeba až za půl roku. Je možné získat odběrový kit i jiným způsobem než objednáním od Otehotnenie.sk? Ano je to možné. V současné době je možné odběrový kit zakoupit také prostřednictvím lékáren na celém území Slovenska. Do jaké míry je test přesný? Pro DNA analýzy používáme celosvětově uznávané technologie, které jsou doporučené pro identifikaci lidské DNA, používá je například i americká FBI. Při stanovení otcovství je porovnán genetický profil dítěte s genetickým profilem domnělého otce. Pokud je při srovnání u dítěte nalezena kombinace znaků, kterou předpokládaný otec nemá, může se se 100% jistotou otcovství vyloučit. Pokud profily dítěte a předpokládaného rodiče vykazují shodu, lze otcovství potvrdit s jistotou, která je velmi blízko 100%. Pro zajištění přesnosti výsledků jsou všechny vzorky od každé osoby odebírány dvakrát a oba jsou na sobě nezávisle analyzovány, aby se vyloučila možná chyba v určení. Z tohoto důvodu je pravděpodobnost chybného určení výsledku nulová. Zásady při provádění testu Naše zásady při určování otcovství a testování identity Testování lidské identity na základě zjišťování genetických znaků (např. pro účely určování otcovství) s sebou přináší řadu etických faktorů souvisejících se spolehlivostí výsledků a zajištěním ochrany osobních údajů. Naše společnost si uvědomuje závažnost vlastní podstaty tohoto druhu testování a proto vždy striktně dodržujeme následující zásady: analýzy provádět ve vlastní laboratoři (vzorky nikdy nikam posíláme) nepřijímáme typy vzorků, u nichž lze předpokládat, že byly odebrány bez vědomí dané osoby u dospělých osob provádíme testování pouze s jejich souhlasem standardně vždy testujeme 2 vzorky nezávisle odebrané od každé osoby standardně vždy testujeme 16 STR markerů (nikdy ne jen 9 nebo 11) neshromažďujeme žádné jiné údaje o totožnosti testovaných osob Test otcovství krok za krokem: Krok 1 Objednání - Anonymní test lze objednat buď prostřednictvím e-shopu www.otehotnenie.sk/cz , nebo telefonicky na č. 725 183 659 nebo v kterékoliv lékárně. V případě Znaleckého testu je nutné provést objednání telefonicky, jelikož při odběru vzorků je třeba ověřit totožnost testovaných osob a je tedy třeba dohodnout vhodný termín (eventuálně místo) pro provedení odběru. Krok 2 Odběr vzorků - Po obdržení objednávky je obratem na uvedenou kontaktní adresu zaslán tzv. odběrový kit, který obsahuje odběrové štětinky, zkumavky a podrobný návod k odběru. Při Znaleckém testu je následně provedena analýza odebraných vzorků a vypracován znalecký posudek. Krok 3 Výsledky testu - Výsledky testu jsou zaslány zpět na kontaktní adresu do 5 dnů od obdržení odebraných vzorků. V případě objednání expresního vyhotovení (viz. Stránka Ceny testu) jsou výsledky zaslány do 48 hodin od obdržení vzorků. Znalecký posudek: v případě Znaleckého testu je objednavateli zaslán posudek rovněž do 5 dnů od obdržení vzorků. Telefonické objednávky na tel .: 777 092 094 Všechny zásilky jsou posílány v diskrétním neutrálním balení.