ALIVER nutraceutics - SpermTest - Test mužské plodnosti - 1ks


Cena
469 Kč

Výrobce
ALIVER Nutraceutics

Kód produktu
AL_948_C

Není skladem Sledovat dostupnost

Test je určen pro kvalitativní zjištění počtu spermií v mužském semeni in vitro. To znamená, že test dokáže určit zda je počet spermií dostatečně vysoký na to, aby při pohlavním styku s ovulující ženou došlo k oplození. Nízký počet spermií by nasvědčoval tomu, že je oplodnění méně pravděpodobné. V tomto případě doporučujeme navštívit vašeho lékaře, který vám poradí, jakým způsobem je možné počet spermií a jejich kvalitu zvýšit. Mnoho rad, informací a produktů ke zlepšení kvality spermií najdete i na stránkách www.otehotnenie.sk. Je důležité, abyste si před samotným testem důkladně přečetli tyto instrukce. Více

Test mužské plodnosti - 1ks CE Certifikace

Pokud se Vám nedaří počít dítě, může to být způsobeno i mužskou neplodností. S pomocí tohoto domácího testu to můžete snadno zjistit.

Tento test mužské plodnosti zjišťuje, zda je Vaše sperma plodné. Test používá vzorek spermatu a testuje jej jak na množství, tak aktivitu (pohyblivost) spermií. 

 

Sada ALIVER nutraceutics k zjištění kvality a počtu spermií ( Kolorimetrická metoda ) - obsahuje 1 test.

Test je určen pro kvalitativní zjištění počtu spermií v mužském semeni in vitro. To znamená, že test dokáže určit zda je počet spermií dostatečně vysoký na to, aby při pohlavním styku s ovulující ženou došlo k oplození. Nízký počet spermií by nasvědčoval tomu, že je oplodnění méně pravděpodobné. V tomto případě doporučujeme navštívit vašeho lékaře, který vám poradí, jakým způsobem je možné počet spermií a jejich kvalitu zvýšit. Mnoho rad, informací a produktů ke zlepšení kvality spermií najdete i na stránkách www.otehotnenie.sk. Je důležité, abyste si před samotným testem důkladně přečetli tyto instrukce.


Tato sada, určená k zjištění počtu spermií ( Kolorimetrická metoda ), obsahuje inertní membránu ze skleněných vláken s vysokou absorpční schopností a velikostí pórů menší než 0,5 mikrometru, která slouží k filtraci semena. Spermie se zachytí na první vrstvě této membrány. Barvící tekutina rychle zabarví spermie, a čím tmavší je barva, tím vyšší je počet spermií na filtrační membráně. Porovnáním barvy s referenční barvou ( 20 milionů/ 1 ml, stanovené organizací WHO ) rezervoáru "B" na testovací kazetě zjistíte, že je-li barva rezervoáru "A" světlejší než barva rezervoáru B, je počet spermií nedostatečný anebo nízký. Je-li barva tmavší než barva rezervoáru "B", je počet spermií dostatečně vysoký.


Před samotným testováním je důležité, aby jste se po dobu 3-7 dnů zdržel jakékoli sexuální aktivity. To zaručí, že množství a kvalita spermií budou dostatečně vysoké a test tak dokáže přesně zjistit jejich počet. Při masturbaci by mělo být semeno vyloučené přímo do sběrné nádoby. Potom by měl být test vykonaný nejdéle do 2 hodin. Jakmile test vykonáte, výsledek je nutné zkontrolovat do 5 minut, protože intenzita barvy postupem času bledne. Jsou lidé, kteří mají problém rozeznat barvu a jejich intenzitu. V tomto případě nám fotografie pomůže potvrdit váš výsledek, pokud se s námi budete chtít zkontaktovat ( naše kontaktní údaje jsou uvedené níže ).

 

FAQ ( Nejčastěji kladené otázky )
Pokud si nejste jistý, co jednotlivé odpovědi znamenají, obeznamte se důkladně s návodem na použití.

Proč by jsem se měl 3-7 dní před testem vyhýbat jakékoli sexuální aktivitě?
Po ejakulaci se počet spermií v nadvarleti musí dostat opět na normální úroveň, což trvá přibližně 3 dny; jestliže doba sexuální abstinence před testem překročí 7 dní, zralé spermie v nadvarletech ( kde jsou spermie uskladněné ) začnou odumírat, což by rovněž mohlo ovlivnit výsledek testu.

Proč musím čekat 15 minut než můžu semeno ze sběrné nádoby odebrat kvůli testování a proč se musí vzorek použít do 12 hodin?
Čerstvé semeno je husté a musí být inkubované po dobu 30-60 minut při teplotě 37°C, aby úplně zkapalnělo. Okolo 30% mužů trpí v různém rozsahu slabým zkapalňováním – semeno se nezkapalní pokud teplota nedosáhne 37°C. Semeno může být na testování použito jen v kapalném stavu, neboť husté semeno se do testovacího rezervoáru úplně nevsákne. Shluky na dně sběrné nádoby napomáhají zkapalnění semena do 15 minut. Jestliže byl vzorek spermií skladován příliž dlouho, semeno dostatečně nezkapalní a ovlivní to výsledky.

Jak dlouho trvá, dokud se semeno a roztok nevsáknou do testovacího rezervoáru?
Všeobecně by semeno s roztoky mělo projít membránou v průběhu několika sekund. Pokud se semeno a roztkoky v rezervoáru nevsáknou během 5 minut, znamená to, že semeno nebylo dostatečně tekuté nebo je hustota spermií příliž vysoká. Jakmile se tak stane, test byste měl zopakovat. Důvodem, proč semeno nezkapalnělo, může být to, že enzym ve sběrné nádobě přestal fungovat anebo uživatel nepoužil sbrnou nádobu na spermie správně.

Jsou roztoky použité při testování bezpečné?
Tyto roztoky jsou bezpečné a netoxické, ale měly by se používat pouze předepsaným způsobem.

Znamená negativní výsledek, že subjekt nebude moci mít děti?
Ne nevyhnutelně. Počet spermií je jedním z důležitých indikátorů mužské plodnosti, ale mužskou neplodnost mohou způsobit i jiné faktory. V případě negativního výsledku kontaktujte svého lékaře pro bližší informace.

Znamená pozitivní výsledek, že budu moct mít děti?
Ne nevyhnutelně. I když je vysoký počet spermií žádoucí a je pravděpodobné, že subjekt bude moci mít děti, existují i jiné důvody, kvůli kterým by nemuselo dojít k oplození ženského vajíčka. Jestli má vaše partnerka problém otěhotnět, je důležité, abyste oba dva navštívili vašeho lékaře nebo jiného odborníka v oblasti medicíny.

Co může být důvodem negativního výsledku testu?
Subjekt se nezdržel sexuální aktivity 3 dny před testem anebo čekal déle než 7 dní; sběr a uskladnění vzorku semena bylo nesprávné, semeno nezkapalnělo dostatečně, test nebyl vykonaný tak, jak je uvedeno, čas vykonání jednotlivých kroků testu byl příliš dlouhý anebo je počet spermií příliš vyskoý, takže semenná plazma se nemohla dostatečně vsáknout do membrány. Toto jsou hlavní důvody, které mohou způsobit selhání testu nebo nesprávnou diagnostiku.

 

Výrobce: ALIVER nutraceutics spol. s r. o., Námestie sv. Mikuláša 24A, 06401 Stará Ľubovňa.

Více informací naleznete na http://www.aliver-nutraceutics.eu/ nebo www.otehotneni.cz


Všechny zásilky jsou posílány v diskrétním neutrálním balení.