Vztah rodiče a dítěte

Po porodu je první nerušený kontakt rodičů a jejich novorozence obzvlášť důležitý - je to začátek dlouhotrvajícího a jedinečného vztahu.
Mezi matkou a dítětem začíná pouto už v těhotenství, které bezprostředně po narození pokračuje. Někteří novorozenci jsou krátce po narození bdělí a klidní, navazují oční kontakt s matkou a po chvíli hledají prs. První hodiny po narození mají matky a otcové velmi intenzivní pocity. Většina z nich jsou šťastní a hrdí, když své dítě konečně drží v náručí. Novorozenec se dobře cítí v přímém fyzickém kontaktu s rodiči. Hlas matky zná už z lůna a je velmi rychle obeznámen s vůní rodičů. Tato první smyslová vnímání mu dávají pocit ochrany a bezpečí - teplo hnízda. Ne vždy je pouto mezi matkou a dítětem nebo otcem a dítětem blízké a nerozdělitelné od narození - a ne vždy je možné strávit první společné chvíle po narození v klidu. A přece se s časem vyvíjí silné pouto, zvláště pak, pokud matka s otcem věnují svému dítěti od začátku velkou podporu a blízkost.

Matka a dítě se učí poznávat

Novorozenec má hned po narození dobře vyvinutý sací reflex. U matky se uvolňuje hormon prolaktin. Prolaktin nejenže produkuje mléko, ale i zbystří mateřské vnímání pro signály vycházející od novorozence.
Kojením se podpoří fyzická blízkost mezi matkou a dítětem. Nejen kojící matky mají potřebu být se svým dítětem často a fyzicky blízko. Většina matek si s dítětem rozumí intuitivně - matka reaguje spontánně na jeho signály a naopak.
Každým dnem se vzájemné porozumění zlepšuje. Po čase matka rozpozná pláč hladového dítěte od pláče, kdy miminko vyžaduje jen matčinu pozornost. Dítě zjistí, že jsou jeho potřeby ukojené, že je o něj postaráno a velmi rychle se uklidní. Učí se, že svými signály něčeho dosáhne. To vytváří základní důvěru.

Vztah otce s dítětem

Pravidlem je, že matka a dítě od počátku tvoří nerozlučný, kojením ještě silnější celek. U otce může být těžší vybudovat si s dítětem podobně silné pouto. Někteří otcové se cítí nejistě při zacházení s dítětem nebo se čas od času cítí být i zbyteční. I pro otce je však mnoho příležitostí, jak být blízko k dítěti a posilovat s ním pouto...

Otcové mohou své dítě přebalit a později krmit odsátým mateřským mlékem, když matka potřebuje odejít. Otcové se mohou s dítětem mazlit, uklidňovat, hrát, koupat a nosit. Pro vztah otce s dítětem jsou takové okamžiky blízkosti a sounáležitosti velmi důležité. Tímto otec, který intenzivně pečuje o své dítě, poskytuje matce trochu odpočinku.