Ureaplazma jako možná příčina neplodnosti

Ureaplazmatická infekce se zdá na první pohled poměrně neškodnou. Přestože mnoho lidí ani neví, že ji mají, u některých osob může způsobit nepříjemné zdravotní problémy. Mohou však mít tyto velmi malé organismy negativní vliv i na plodnost?

Co je ureaplazma?

Bakterie ureaplazma urealyticum, která se přenáší pohlavním stykem a patří do skupiny mykoplasmat, je nejmenším zástupcem vnitřní flóry člověka. Tato bakterie, která je charakteristická absencí buněčné stěny, se vyskytuje až u 40 až 50 % sexuálně aktivních osob, a to jak žen, tak mužů. V případě, že je žena těhotná, tato bakterie se přenáší z matky na plod. Vzhledem k tomu, že v průběhu porodu je ureaplazmatická infekce předána dítěti prostřednictvím porodních cest, může díky tomu bohužel dojít k nejrůznějším zdravotním komplikacím, jako je například předčasný porod, nízká porodní hmotnost dítěte, spontánní potrat a další.

Ureaplazma a neplodnost

Co se týče otázky vlivu bakterie ureaplazmy urealyticum na plodnost, do této chvíle výzkumy nepotvrdily její přímý vliv. Nicméně například u mužů může způsobit zánět varlete, nadvarlete nebo prostaty či také zánět močové trubice. Kromě toho některé výzkumy odhalily, že bakterie mohou působit na pohyblivost spermií. Nicméně výsledky zatím nejsou potvrzené. I proto je dobré v případě problémů s početím podstoupit vyšetření, které odhalí přítomnost této bakterie. Pokud budou výsledky pozitivní, je nezbytná léčba vhodnými antibiotiky.

Prevence před těhotenstvím

Přestože o bakterii ureaplasma mnoho žen ani neví, k jejich aktivaci může dojít právě v případě těhotenství. I u žen je tak žádoucí ještě před plánovaným těhotenstvím ověřit, zda se ve vaší genitální flóře skutečně nenachází bakterie ureaplazma urealyticum. V případě odhalení přítomnosti této bakterie je nezbytné zahájit vhodnou léčbu antibiotiky a předejít tak případným komplikacím v těhotenství. Jak bylo zmíněno, bakterie se přenáší pohlavním stykem. A právě z důvodu možného přenosu by měl být vyšetřen jak muž, tak žena.