Touha po dítěti a revmatismus: Co je třeba zvážit?

"Revmatismus - to mají jen staří lidé," můžeme často slyšet z různých stran. Existují však i mladí pacienti a děti, jež postihlo toto onemocnění. Proto, pokud se ženy dostanou do životní fáze, kdy chtějí mít dítě, přicházejí první obavy. Je u revmatických pacientů možné těhotenství? Jak bude probíhat? Mohu vůbec otěhotnět?

Dobrou zprávou je, že většina revmatických pacientek si své přání může splnit - s několika výjimkami. To může potěšit mnoho žen, které chtějí otěhotnět i přes chronicko - revmatická onemocnění. Důležité je, aby jejich těhotenství bylo naplánováno na dobu, kdy je nemoc aktivní pokud možno co nejméně. V případě, že jste se s partnerem rozhodli mít dítě, je vhodné včas to tedy konzultovat s ošetřujícím lékařem. Spolu s ním je třeba projít všechny dosavadní výsledky, odběry a přehodnotit léky, které užíváte.

Některé léky, které se používají převážně při zánětlivých revmatických onemocněních, mohou u mužů a žen poškodit plodnost dočasně nebo trvale.

U žen, podle profesorky Dr. Moniky Østensen, z Fakultní nemocnice v Bernu, v případě protizánětlivých a bolest zmírňujících antirevmatik bez steroidů, se plodnost může snížit jen dočasně. Je to způsobeno tím, že tělu vlastní enzym cyklooxygen může oddálit nebo zabránit ovulaci. Proto by měly ženy s revmatickým onemocněním posoudit s lékařem léky, které užívají. Je užitečné, pokud je u těchto pacientů dočasně přerušena léčba.

U mužů nemají antirevmatické léky na rozdíl od žen, žádný vliv na jejich plodnost. Ale i pro muže platí: v případě, že chtějí mít s partnerkou dítě, je potřeba navštívit lékaře!

Například léčba protizánětlivými léky s obsahem methotrexátu může být spojena s poškozením tvorby spermií, případně může dojít k narození dítěte s deformacemi. V případě užívání metotrexátu je vhodné jej vysadit alespoň 3 měsíce před plánovaným těhotenstvím.

Mezi jednu z nejčastějších forem revmatu patří revma - artritida. V případě artritidy mají pacienti ztuhlé, oteklé a bolestivé klouby. V krvi je možné pozorovat vysokou úroveň zánětu. Léky, jako je kortizon a tzv. DMARD pomáhají snížit zánět a zmírnit bolesti. Klouby jsou chráněny v dlouhodobém horizontu a jejich funkce je zachována.

Velký význam pro nastávající matku a dítě je kontrolovat jejich stav v každé fázi těhotenství pravidelně a důkladně. Naštěstí se u 50 - 70% žen s revmatoidní artritidou významně během těhotenství zlepší zdravotní stav, malá část je dokonce zcela bez medikace. U 15 - 30% pacientek je třeba i během těhotenství nadále užívat léky na tlumení bolestí.
Akutní účinný lék - kortizon - se může během těhotenství podávat pouze v nízkých dávkách a vždy to musí dobře posoudit lékař.

Analgetika, jako je ibuprofen, jsou v zásadě také skvělý způsob, jak zmírnit menší bolesti kloubů, ale měly by být nasazeny nejdříve od 32. týdne těhotenství. Jinak by mohly vést ke zvýšení rizika krvácení u dítěte nebo poškodit funkci ledvin. I tyto léky je třeba vždy konzultovat se svým lékařem.