Těhotenství ve vyšším věku

Dnešní doba s sebou přináší mnoho nových trendů, přestože třeba ještě před pár lety odsuzovaných. Zatímco dříve bylo zcela běžné, že ženy měly první dítě ve věku okolo 20 let, dnes se tato hranice posouvá spíše kolem třicítky a ani starší maminky nejsou žádnou výjimkou. Těhotenství ve vyšším věku jsou stále častěji v celé Evropě.

Dnes již není na prvním místě v životě ženy jen "nutnost" dobře se vdát, ale život jim přináší i mnoho jiných životních perspektiv. Před těhotenstvím může mít přednost studium, budování si určité pracovní pozice, zajištění bytu, stabilní partnerský vztah, cestování atd. Důvody pro odsunutí těhotenství však mohou být i jiné. Nejsou žádnou výjimkou potíže s otěhotněním a mnohé ženy, které navzdory delšímu úsilí nebyly schopny počít dítě běžnou cestou, využívají možnosti umělého oplodnění. Velkým pozitivem je rozvoj medicíny, která tyto možnosti dnes ženám dává. Je tedy hodně rodiček i po 35. roce věku. Ať už jde o jejich první, nebo další dítě, je třeba také vědět skutečnost, že tento stav s sebou nese jistá rizika.

Sama, když na ulici vidím ženu ve věku kolem 40 let s bříškem, vždycky mi to osobně přijde velmi pěkné. Upřímně řečeno, myslím si, že žena v tomto věku těhotenstvím neskutečně omládne a tudíž si i příchod potomka užije úplně jinak než po dvacítce. Zpět ale k faktům.

Schopnost otěhotnět s přibývajícím věkem ženy klesá, už po třicítce je zaznamenáván výraznější pokles. Je tedy nutné v plánech s pozdním těhotenstvím počítat i s možností, že otěhotnění nebude tak jednoduché. Obecně je těhotenství po 35. roce označované za rizikové, ale vždy je třeba zvážit konkrétní rizika u dané ženy. Každá je na tom jinak - jak po stránce fyzické, tak i duševní. Pokud je u ženy vše v pořádku, není těhotenství problém a jeho průběh může být stejný jako v jakémkoliv dřívějším věku.

Z výzkumů vyplývá, že ženám kolem čtyřicítky hrozí však daleko větší riziko potratu než ženám o deset let mladším. Častěji je zde nutný porod císařským řezem, miminko může mít nižší porodní váhu, častěji ženy zažívají problémy způsobené těhotenskou cukrovkou. Nelze opomenout také zvýšené riziko narození dítěte s vrozenou poruchou. Nejznámějším příkladem je narušení chromozomů u Downova syndromu. Dnes je však toto riziko omezené zejména prováděním prenatálních vyšetření, ultrazvukem nebo odběrem plodové vody (amniocentézou). Při zjištění genetické poruchy je zde tedy možnost rozhodnout se pro přerušení těhotenství. I porod zde bývá delší, děložní hrdlo žen se v pozdějším věku obvykle otevírá pomaleji a jsou případy, kdy děloha pracuje nekoordinovaně - žena sice má kontrakce, ale ty nevedou k otevírání děložního hrdla.

Těhotenství v pozdějším věku s sebou však přináší i pozitiva. Vědci tvrdí, že pozdní těhotenství chrání ženu před rakovinou vaječníků mnohem více, než je tomu u žen mladších. Konkrétní výsledky výzkumů ukázaly, že u žen mladších 25 let se snižuje riziko vzniku rakoviny vaječníků o 16%, u žen do 30 let už o 45% a ženy nad čtyřicet let snížily svým pozdním otěhotněním riziko vzniku nemoci až o 58%.

Je nesporné, že ve vyšším věku ženy obvykle stoupá jak její materiální připravenost na přivedení mladého človíčka na svět, tak i její psychická pohoda. Žena si může miminko užít přesně tak, jak chce a užívá si všechno, co k těhotenství i porodu patří. Přestože si lékaři mohou stát za tvrzením, že ideální věk pro porod je u ženy kolem 20 let, podstatný zde hraje roli spíše věk sociální. Tedy je na ženě, kdy vycítí, že je na mateřství ten vhodný čas a je na to po všech stránkách připravena.

Jaké zkušenosti máte Vy?

Autor: Michala Holla