Těhotenský hormon HCG

Lidský HCG, je hormon, který vzniká v placentě a poskytuje základ pro mnoho důležitých funkcí při udržování těhotenství. Rozlišujeme mezi alfa HCG a beta HCG, přičemž hormon beta HCG má pro těhotenství svůj zvláštní charakter. V první fázi těhotenství se tento hormon účastní uhnízdění oplodněného vajíčka do děložní sliznice. To ovlivňují tzv. luteální hormony - estrogen a progesteron, které napomáhají zvětšování děložní sliznice, stanoví ukončení menstruačního cyklu a tím umožňují organismu otěhotnět. V opačném případě by tělo plod nepřijalo.

Těhotná? HCG hodnota na základě těhotenského testu

Při každém těhotenském testu se mimo jiné určuje i hodnota HCG.
Ačkoli zvýšená hodnota HCG ukazuje těhotenství, jistotu nabízí pouze srovnání jednotek v HCG tabulce. Pokud je žena těhotná, zvyšuje se nejprve HCG hodnota v krvi a až poté v moči, krevní test je tedy jistější. To znamená, že krevní test se provádí alespoň týden po zpoždění menstruace, aby lékař mohl jasně odpovědět na otázku pacientky: "Jsem těhotná?". Kromě toho poskytuje hodnota HCG informace v průběhu celého těhotenství. Pokud je hodnota HCG během těhotenství velmi nízká nebo klesá, mohlo by to vést k potratu nebo těhotenství mimo dělohu (jako je mimoděložní těhotenství). Velmi vysoké hodnoty HCG však mohou znamenat vícenásobné těhotenství nebo maligní růst placenty. I při výskytu Trizomie 21, známé jako Downův syndrom, dokáže podat zejména volný hormon beta HCG důležité informace.

HCG tabulka: Jaké hodnoty HCG jsou normální?

Mnohé ženy, které chtějí mít dítě, studují rozsah HCG tabulky - ať už za účelem ověření, zda jsou těhotné, nebo si chtějí kontrolovat hodnotu HCG v průběhu těhotenství. Vzhledem k tomu, že hormon je aplikován do těla ženy při léčbě neplodnosti, zvýšená HCG hodnota na těhotenském testu nemusí ukazovat, že žena je těhotná. Kromě toho může hodnota HCG podléhat velkým rozdílem normálního rozsahu a proto je tabulka v tomto případě jen zavádějící. Obecně platí, že hodnota HCG se v prvních sedmi týdnech těhotenství každé dva až tři dny zdvojnásobuje. Po dosažení maximální hodnoty, která je dosažena mezi osmým a jedenáctým týdnem znovu klesá, ale zůstává zjistitelná až do konce těhotenství. Po potratu nebo umělém přerušení těhotenství se hodnota HCG snižuje až po několika týdnech na svou obvyklou hodnotu. Hodnota HCG hraje důležitou roli nejen pro stanovení případného těhotenství.

HCG jako nádorový signál

Pokud je těhotenství vyloučeno, může hodnota HCG poukázat dokonce i na začínající nádor nebo již na průběh nádorového onemocnění. HCG hodnota se v rámci nádorové léčby kontroluje každý týden. Nejběžněji se zvýšená hodnota projevuje v souvislosti s těmito formami rakoviny: rakovina varlat, rakovina dělohy, rakovina slinivky břišní a rakovina prsu. Méně časté jsou další formy zhoubných nádorů, jako je rakovina tlustého střeva a rakovina plic. Další využití HCG v medicíně je u chlapců, u kterých bylo zaznamenáno sestoupení šourku.