Riziko pro těhotné ženy: plané neštovice

Plané neštovice (varicella) můžeme definovat jako infekční onemocnění, které způsobuje varicella - zoster. Vzhledem k tomu, že se vyskytují především u dětí, jsou zařazené mezi dětské onemocnění. V některých případech se mohou vyskytnout i u dospělých, kdy je jejich průběh o dost těžší než u malých dětí. Tyto viry mohou překonat i větší vzdálenosti, takže jsou vysoce nakažlivé. Šíří se vzduchem při kašli nebo kýchání, tzn. kapénkovou infekcí nebo dokonce v extrémních situacích infekční tekutinou z puchýřů. Plané neštovice jsou obecně známé jako relativně neškodně onemocnění. Avšak nakazí-li se planými neštovicemi těhotná žena, může to mít fatální následky pro nenarozené dítě.

Plané neštovice jsou v těhotenství jen vzácné

Plané neštovice v těhotenství se vyskytují velmi vzácně. Hlavním důvodem je to, že asi 90% těhotných žen je imunních vůči tomuto onemocnění. Zbývajících 10% se však riziku vzniku neštovic nevyhne. Pokud jste tuto nemoc již jednou měli, budete po zbytek svého života imunní.

Dostatečné množství protilátek

Abyste se ujistili zda tato imunita proti planým neštovicím existuje, jediný důkaz o odpovídajících protilátkách Vám poskytne krevní test. Pokud nemáte dostatek protilátek, jejich množství se může zvýšit očkováním. Nicméně za předpokladu, že ještě nejste těhotná. Očkování v těhotenství se nedoporučuje. Pokud plánujete těhotenství, měli byste si tento test nechat udělat alespoň tři měsíce předtím.

Plané neštovice v těhotenství

Pokud dojde k výskytu planých neštovic u těhotné ženy, znamená to pro plod velké riziko. Existuje vždy možnost, že dítě si ponese závažné deformace. Ve velmi vážných případech může dokonce dojít k potratu nebo narození mrtvého dítěte. Míra vlivu závisí do značné míry na době infekce. Zvláště citlivé jsou infekce mezi 8. a 20. týdnem těhotenství. Během této doby se vyvíjejí orgány plodu, co může způsobit vážné vrozené vady očí, srdce a mozku. V případě infekce mezi 13. a 20. týdnem těhotenství, se může jednat i o deformace končetin, nízkou porodní hmotnost, malý vzrůst, zjizvení pokožky nebo předčasné úmrtí.

I krátce po porodu představují plané neštovice nebezpečí a to zejména pro novorozence. Novorozené děťátko má ještě slabý imunitní systém a může se rychle infikovat chorobou, která může vést až k zánětu plic nebo onemocněním různých orgánů. V každém případě má být dítě, které zasáhnou plané neštovice okamžitě ošetřeno lékařem, aby se zabránilo možným poškozením a zhoršení stavu.

Nebezpečí nákazy planými neštovicemi v těhotenství je tedy relativně nízké. Většina matek překonala toto onemocnění v průběhu svého dětství, a je tak imunní. Přesto je důležité omezit styk těhotné ženy a infikovaných lidí, aby se minimalizovalo riziko poškození plodu.