Plodnost v průběhu let

Neplodný pár je takový pár, který při pravidelném nechráněném styku po roce neotěhotní. Bohužel takových párů je čím dál více a faktorů, které to ovlivňují, je hodně. Bylo tomu ale tak vždy?

Jak šel čas s mužskou plodností?

Když se zaměříme na muže, jejich plodnost prudce klesla. Až si přečtete čísla, možná vás překvapí, jak moc. Přibližně v šedesátých letech minulého století muselo dle doktorů v 1 ml ejakulátu být alespoň 80 milionu spermií tak, aby byl muž schopen oplodnit ženu, v 80. letech minulého století již doktoři tuto hranici zmírnili a stačilo 40 milionů spermií. Dnes se přitom považuje množství 20 milionů spermií jako dostatečné. Původní hranici by většina mužů již nesplnila.

Počet spermií ovlivňuje mnoho faktorů - životní styl, strava, chemické látky obsažené ve vodě a potravinách. Stres, alkohol, drogy – to vše bohužel k dnešní době patří a rozhodně to plodnosti neprospívá. Snižuje se nejen počet spermií, ale také kvalita a pohyblivost, což má na oplodnění velký vliv.

Ženy a jejich plodnost dříve a dnes

Co přispívá ke snižující se plodnosti žen? Jsou to podobné vlivy jako u mužů a k tomu všemu zvyšující se průměrný věk prvorodiček. Čím je žena starší, tím se snižuje šance na oplodnění. V dnešní době je průměrný věk daleko vyšší, než byl v minulém století, a to přibližně o deset let. Nejen věk žen, ale i stáří mužů je důležité. Ačkoli může ženu oplodnit i padesátiletý muž, je šance na těhotenství daleko menší než v případě třicetiletého muže.

Samozřejmě dále na plodnost mají vliv i životní prostředí či fyzický stav. Například zvyšující se míra obezity v populaci rozhodně může být jedním z faktorů zvyšující se neplodnosti.

Počet neplodných párů v minulosti nemusí být úplně přesně znám, neboť v minulém století nebyly možnosti vyšetření plodnosti a léčby takové jako dnes. Také je fakt, že mnoho žen a mužů se za svůj problém stydělo a odbornou pomoc ani nevyhledalo.