Plodné a neplodné dny. Ovulace a ovulační kalendář

Chtěli byste miminko? Některé ženy otěhotní snadno, jiné se na to musí řádně připravit. Existují určitá pravidla, podle kterých se ženské tělo většinou řídí. Menstruační cyklus, počínaje 1. dnem a konče posledním dnem menstruace, trvá v průměru 30 dní. Během této doby ve Vašem těle vystřídají plodné a neplodné dny. Nejpravděpodobnější šance otěhotnět je uprostřed - mezi dvěma menstruacemi. Naopak nepravděpodobné je těsně po menstruaci.

Plodné a neplodné dny během menstruačního cyklu

Ze všeho nejdříve potřebujete zjistit, kdy u Vás během jednoho cyklu dochází k ovulaci. Právě a jen tehdy jste připravena otěhotnět. Když se ženské pohlavní buňky (vajíčka) uvolní, žijí přibližně 6 -12 hodin a během této doby mohou splynout mužské pohlavní buňky s ženskými. Podle studií mají mužské pohlavní buňky (spermie) oplozovací schopnost 2-3 dny. V době plodných dnů Vaše tělo vytváří hlen, ve kterém mohou spermie žít až 5 dní. Během jednoho cyklu se uvolňuje jen jedno vajíčko. Existuje několik způsobů, které Vám pomohou určit plodné dny.

Tři základní znaky, jak určit plodné dny

1. Změna bazální teploty

Změnu bazální teploty byste si měli měřit každý den, mimo období menstruace. Nejlépe hned ráno po probuzení, ve stejném prostředí, čase a hlavně v klidu. Naměřené hodnoty zaznamenáte do tzv. záznamové tabulky, kterou si můžete stáhnout níže. Během jednoho cyklu probíhá bazální teplota ve dvou fázích. První fáze ukazuje teploty o několik desetin stupně nižší než v druhé fázi cyklu. Nejvhodnější doba pro otěhotnění nastává bezprostředně před ovulací nebo v době ovulace, kdy dochází k mírnému poklesu teploty.

2. Změna hlenu

Během menstruačního cyklu se mění konzistence děložního hlenu. To jak hlen vypadá, určuje hormon estrogen. Když máte neplodné dny, hlen je hustý spermie nepropustí. Můžete zažívat pocity sucha. Před dozráním vajíčka a jeho uvolněním se stává hlen řídkým. Spermie tak snadno proniknou až k vaječníkům. Tyto dny se označují jako plodné. Hlen nejvyšší plodnosti je bezbarvý, tažný a vodový. Podle záznamů charakteru hlenu můžete určit, kdy je v daném cyklu nejřidší a nejelastičtější.

3. Změny polohy děložního čípku a jeho charakter

Děložní čípek si může každá žena sama nahmatat a určit jeho polohu a stav. Nejlepší poloha bývá při podřepu nebo ve stoje s jednou nohou opřenou ve výši. V období těsně po menstruaci bývá čípek tvrdý, nízko položený a branka dělohy na jeho povrchu je uzavřena. S blížící se ovulací začíná měknout a posouvá se vzhůru. Na jeho povrchu se otevírá branka. Pište si průběžný stav děložního čípku. Pokud dojde k měknutí čípku a jeho posunu vzhůru, blíží se plodné dny.

Záznamová tabulka plodných a neplodných dní 

Tabulka pro zaznamenávání ovulace a bazální teploty, pro stáhnutí tabulky klikněte zde.

  • Pro každý cyklus vyplňujte jeden list.
  • Do tabulky si denně zaznamenávejte naměřenou teplotu, charakter hlenu, polohu a stav děložního čípku.
  • Případné bolesti či napětí v prsou, bolest v podbřišku a pohlavní styk.
  • Zapište si i okolnosti, které mohou ovlivnit teplotu, jako je například nemoc a stres

Pro zajímavost a pobavení uvádíme jednu studii, která souvisí s plodnými dny.

Výsledky studie prokázaly, že...

  • Plodné dny nutí ženy k nevěře
  • Muži mnohem ochotněji než ženy podléhají volání sexuální touhy a dopouštějí se vztahů na jednu noc. Jenže! Podle odborníků ženy jsou věrnější než muži, pouze pokud mají právě neplodné dny. Kolem ovulace jejich mozky totiž ovládnou hormony a podléhají touhám stejně jako muži.
  • Z experimentální studie vypracované na francouzské Université de Bretagne-Sud vyplynulo, že v šestém až čtrnáctém dnu cyklu jsou ženy o 25% ochotnější souhlasit s nabídkou na sex.
  • Během nejplodnějších dní v měsíci jsou ženy k sexuálním výzvám nejotevřenější a dělají věci, které by normálně nepřipustily. Je to prostě biologie! Komentovala závěry studie sexuoložka Sue McGarvieová.
  • Autor výzkumu Nicolas Guegen dodává, že během plodných dní se ženám nejvíce líbí především maskulinní, vysocí a atraktivní muži, zatímco během neplodných dnů dávají přednost jemnějším typům.