Mýty a fakta o neplodnosti

Věděli jste, že je neplodnost řazená mezi nemoci? Její definice zní, že pár je neplodný, pokud během jednoho roku pravidelného sexuálního styku žena neotěhotní. Ovšem kolem neplodnosti a jejího léčení se šíří spousta mýtů, některé jsou z části založené na pravdě, jiné se od pravdy diametrálně liší.

1. mýtus - neplodnost je pouze záležitostí žen
V tomto případě se jedná o nepravdivou informaci, neboť problémy s neplodností se týkají z poloviny mužů a z poloviny žen. A jelikož vyšetření plodnosti mužů je rychlejší a snadnější, začíná se obvykle právě u mužů.

2. mýtus – neplodnost je nevyléčitelná
U této věty se na chvíli zastavíme. Samozřejmě, že u některých párů je neplodnost nevyléčitelná, ovšem díky vědeckým výzkumům a zlepšení medicínských možností je dnes situace více než příznivá a z větší části se daří neplodným párům pomoci.

3. mýtus – obezita způsobuje neplodnost
Ani tady nemůžeme jednoznačně říct, zda se jedná o pravdu nebo lež. Obezita má rozhodně vliv na plodnost. Záleží ovšem, čím je způsobena. Každopádně je ale pravda, že obezita otěhotnění výrazně ztěžuje. Čím více tuku tělo obsahuje, tím více produkuje estrogenu. Někdo by si řekl, že větší množství estrogenu nemůže vadit, ale bohužel jak velké, tak malé množství vychyluje hormonální rovnováhu, která má vliv na menstruační a ovulační cyklus.

4. mýtus – umělé přerušení těhotenství způsobuje neplodnost
Interrupce neboli umělé přerušení těhotenství nezpůsobuje neplodnost, nicméně k ní může za nestandardních situací bohužel vést. Záleží především na tom, ve kterém měsíci těhotenství je prováděna. Vliv může mít samozřejmě i profesionalita provedeného zákroku.

5. mýtus – věk plodnost neovlivňuje
Tady vás asi zklamu, ale s věkem se plodnost snižuje, a to jak u mužů, tak u žen. A nejen, že se schopnost početí snižuje, ale s narůstajícím věkem bohužel stoupá riziko vrozených vad. I v případě umělého oplodnění má věk své opodstatnění, a proto s početím miminka dlouho neotálejte. I když už máte jedno miminko, neznamená to, že v případě dalšího pokusu nebudete mít problém. Často se problémy s početím objevují právě až u druhého potomka.