Jak probíhá zmrazování embryí?

V dnešní době, kdy má mnoho párů problém s početím miminka, je často jedinou šancí umělé oplodnění. To může proběhnout hned pomocí čerstvých embryi nebo za několik let díky zmrazeným embryím. Pro mnohé ženy právě zmrazení embryí znamená možná poslední naději mít vlastní miminko.

Proč zmrazit embrya?

K tomuto kroku přistupují například ženy, které mají podstoupit léčbu chemoterapií nebo jinou náročnější léčbu, která může poškodit reprodukční orgány. Druhou možností je, že žena podstoupí umělé oplození a embrya, která se nepoužijí, ale mají předpoklad úspěšného vývoje, si nechá žena zmrazit pro případné další umělé oplození.

Jak vypadá proces zmrazování?

V zásadě existují dvě metody, a to kryokonzervace a vitrifikace. Kryokonzervace je pomalou metodou zmrazování, při níž se musí kontrolovat růst ledových krystalků mimo buňku tak, aby nepoškodily embrya. Vitrifikace je naproti kryokonzervaci rychlou metodou zmrazování, u níž by ledové krystalky neměly vůbec vzniknout.

V obou případech jsou embrya uchovávána po dvou až čtyřech ve speciálním roztoku, který má zabránit poškození během zmrazování. Zmrazení probíhá tekutým dusíkem na teplotu -196°C. Při této teplotě se v embryu zastaví veškeré biologické děje. Zmrazení embryí může probíhat po libovolně dlouhou dobu. Obvykle se ale embrya uskladňují na tři roky. Poté jsou rodiče informováni a rozhodnou se, zda chtějí uskladnění prodloužit. Až se žena rozhodne, že si přeje podstoupit umělé oplodnění, tak se začne s rozmrazováním.

Jak se embrya rozmrazují?

Kontejner s embryi se zahřívá a musí se z něj odstranit speciální roztok. Poté se embrya přenesou do kultivačních boxů. Do dělohy jsou následně přenesena embrya, která mají největší šanci na úspěšný vývoj. Dle statistik bývají oplození zmrazenými embryi méně úspěšná než čerstvými. Je to dáno především tím, že nejkvalitnější embrya bývají ihned použita, zbytek se zamrazí. Ovšem pro ženu je zmrazování embryí šetrnější metodou, neboť nemusí před dalším plánovaným umělým oplozením podstoupit hormonální stimulaci a následný odběr vajíček.