Jak probíhá umělé oplodnění?

Problém s otěhotněním je v dnešní době poměrně častou záležitostí. Když už pár vyzkoušel všechny možné způsoby neinvazivní léčby, možná je čas začít uvažovat o návštěvě centra asistované reprodukce a umělém oplodnění.

Umělé oplodnění jako jedna z metod léčby neplodnosti předpokládá pečlivou diagnostiku a podrobnou konzultaci ošetřujících lékařů. Má smysl až tehdy, když jsou kompletně vyčerpány možnosti odstranění příčiny neplodnosti. Důkladné lékařské vyšetření muže zahrnuje alespoň dva spermiogramy. U ženy se zjišťuje průběh menstruačního cyklu pomocí hormonální stimulace.

Kdy má provedení IVF naději na úspěch?

  • Žena není starší než 45 let,
  • Děloha a alespoň jeden vaječník jsou funkční
  • Ve spermiogramu muže jsou prokázány spermie nebo jsou alespoň tvořeny ve varlatech

Jak IVF probíhá?

In vitro fertilizace je latinské označení pro oplodnění mimo tělo. To znamená, že nejprve jsou po předchozí hormonální stimulaci odebrána vajíčka, která se pak spojí v živném roztoku (médiu) se spermiemi partnera.

Po úspěšném oplodnění se vajíčka, popřípadě embrya vloží do dělohy. Pokud se alespoň jedno z embryí zahnízdí, může začít těhotenství. Co na první pohled vypadá jednoduše, je v praxi složitou událostí, která se musí sladit v mnoha po sobě jdoucích krocích.

Jednotlivé fáze IVF

1. Podpora růstu vajíčka

Během cyklu dozrává přirozeně jedno vajíčko tak, aby mohlo být oplodněno. Šance na úspěšné zahnízdění embrya je podstatně vyšší, odebere-li se více vajíček, aby se mohlo vyvinout alespoň jedno, které je toho skutečně schopno. Do dělohy se přenáší 1 až 3 (nejčastěji 2) embrya. Zvýšit počet dozrávajících folikulů a získat větší počet vajíček se daří díky ovariální stimulaci léky ze skupiny hormonů.

Jako první se podávají analoga GnRH. Jsou dostupné buď ve formě injekcí, nebo nosního spreje.

Následuje vlastní stimulace vaječníků dávkou hormonů HMG nebo FSH (folikuly stimulující hormon). Během léčby ovariální stimulací se několikrát provádí hormonální a ultrazvukové vyšetření aby bylo možné s jistotou určit vhodný čas pro odběr zralých vajíček.

2. Vyvolání ovulace

V okamžiku, kdy ultrazvuk a hormonální analýza prokážou vhodné podmínky, začne se injekcí hCG vyvolávat ovulace. Odběr folikulů (punkce) se provádí o dva dny později v reprodukčním centru.

3. Odběr vajíček

Punkce se provádí pod ultrazvukovou kontrolou. Přesný počet získaných vajíček se nedá dopředu předvídat, množství se tak může individuálně lišit. Ošetřující lékař rozhodne, zda se bude transvaginální punkce, tedy výkon prováděný přes pochvu, provádět v krátké narkóze nebo pomocí uklidňujících a bolest tišících léků. Pokud při výkonu nenastanou žádné komplikace, žena odchází ještě tentýž den domů.

4. Příprava spermií a oplodnění

Důležité je, aby spermie byly k dispozici ihned po odběru vajíčka. Podle okolností mohou být odebrány i doma, ale je třeba donést vzorek ihned do reprodukčního centra. U klasické IVF se spermie do média přidávají k vajíčkům po 3 až 6 hodinách. Na jedno vajíčko se použije asi 100 000 spermií. Pokud je nutné provést metodu ICSI, mohou být do vajíčka vstříknuty jednotlivé spermie. Po 24 hodinách se vyzkouší, zda došlo k oplodnění a po dalších 24 hodinách může být embryo (nebo embrya) přeneseno.

5. Přenos embryí

Embrya jsou vstříknuta s malým množstvím tekutiny za pomoci katétru do dělohy. Tento zákrok je zcela bezbolestný. Pro větší šanci na zanoření embrya do dělohy dostane žena hormony žlutého tělíska (progestageny) ve formě vaginálních čípků nebo injekce.

6. Těhotenství

Asi za dva týdny po přenosu následuje hormonální analýza a ultrazvukové vyšetření pro potvrzení těhotenství. Kontrolu průběhu těhotenství má na starosti ošetřující gynekolog. Šance na otěhotnění je 25-30%. Šance na otěhotnění po jednom IVF je při úspěšném přenosu asi 25-30%. Jak během přirozeného těhotenství, tak i po IVF může žena dítě potratit. Po 4 léčebných cyklech donosí své dítě asi 50-60% žen. Navíc po 35. roce věku naději na úspěch výrazně klesají.

Jak vysoká je šance na úspěch a jaká jsou rizika?

Problém spočívá v tom, že ne při každém IVF cyklu se může embryo skutečně přenést. Důvodů může být více, například není dostupné žádné zralé vajíčko, spermie vajíčko nemohou oplodnit nebo se oplozené vajíčko dále nevyvíjí. Ne každý cyklus probíhá stejně, neboť u každého páru se může vyskytnout přirozené kolísání. To znamená, že žena musí být někdy velmi trpělivá, aby byla léčba úspěšná.

Podobně jako každý zásah do lidského těla je také IVF spojeno s riziky. Léky sloužící k podpoře dozrávání vajíček mohou vyvolat přehnanou stimulaci vaječníků. To někdy vede k silným bolestem v podbřišku, které je nutné léčit.

Přenesení dvou, výjimečně tří embryí sice prokazatelně zvyšuje šanci na otěhotnění, zároveň ale může dojít k vícečetnému těhotenství (dvojčata nebo trojčata). Předejít komplikacím můžeme pouze omezením počtu přenesených embryí.

V principu se těhotenství po IVF neliší od ostatních těhotenství. Ovšem určité komplikace se vyskytují po IVF častěji, např mimoděložní těhotenství, brzké porodní bolesti s hrozícím předčasným porodem a gestózou (vysoký krevní tlak a poruchy ledvin). Zvláště při využití metody ICSI je pozorován drobný nárůst výskytu genetických poruch a špatného vývoje dětí.

Převzato z: zenska-neplodnost.cz