Jak kouření ovlivňuje plodnost?

Během těhotenství je potřeba dodržovat několik zásad tak, aby nebyl plod vystaven nejrůznějšímu nebezpečí. Některé maminky je striktně dodržují, jiné k tomu přistupují po svém. Co by však každá budoucí maminka měla dodržovat, je zákaz kouření. Ideální je samozřejmě nekouřit vůbec, nebo minimálně alespoň v době, kdy miminko plánujete. Věděli jste však, že studie ukazují negativní vliv kouření jak na mužskou, tak ženskou plodnost?

Proč kouření škodí?

Všichni to ví, kuřáci se však snaží před potvrzenými fakty zavírat oči. Cigaretový kouř obsahuje řadu látek, které jsou pro náš organismus nebezpečné. Jedná se například o nikotin, karcinogeny, oxidanty a oxid uhelnatý. Vzhledem ke složení tabákového kouře je poměrně zajímavé, kolik párů se mylně domnívá, že kouření škodí pouze během těhotenství. V případě kuřáckých párů však může být početí značně ztížené právě z důvodu kouření.

Mužská neplodnost

Co se týče mužů, kouření negativně ovlivňuje erekci i spermiogenezi. Již výzkumy z přelomu 80. a 90. let ukazují, že kvalita spermií se v důsledku kouření prokazatelně snižuje. Kromě toho, že je snížena jejich pohyblivost, tak je zároveň nižší jejich počet. Vzhledem k tomu, že kouření přispívá k zužování cév, snižuje se průtok krve i v místech, která mají vliv na erekci.

Ženy a těhotenství

Pokud jde o neplodnost žen, ty jsou na tom ve srovnání s muži ještě hůře. V porovnání s nekuřačkami otěhotní ženy, které pravidelně kouří, v delším časovém intervalu. Kouření rovněž může způsobit řadu zdravotních potíží a komplikací během samotného těhotenství. Kromě mimoděložního těhotenství může dojít i ke špatnému vývoji plodu či předčasnému porodu nebo miminko může mít nižší porodní hmotnost. Látky, které se do těla dostávají skrze cigaretový kouř, mimo jiné poškozují vajíčka, a dokonce může dojít k jejich předčasnému úmrtí. Počet vajíček ve vaječnících je u každé ženy omezen. Studie tak ukazují, že kuřačky se dostávají mnohem dříve do období menopauzy než ženy nekuřačky.

Umělé oplodnění

Jestliže patříte mezi kuřačky a vidíte svou šanci v umělém oplodnění, tak ani zde není statistika příliš shovívavá. Ženy nekuřačky mají vyšší šanci na úspěch i cestou umělého oplodnění. Až o 30 % více nekuřaček oproti kuřačkám se totiž dočká vytouženého miminka.