Hormonální terapie

Narušený cyklus často zmaří veškeré pokusy mít dítě. Umělé hormony mohou napomoci rovnováze a stimulovat tak dozrávání vajíček.

Až u čtvrtiny všech párů je první pokus stát se rodiči marný. Častou příčinou je hormonální nerovnováha u žen. Když pár jde s tímto problémem ke gynekologovi, je to jeden z jeho prvních kroků. Začne se analyzovat hladina hormonů. Hormony zajišťují vše nezbytné pro pravidelný měsíční cyklus. V případě, že je to tak, nedochází k problémům s početím dítěte. Aby došlo k oplodnění vajíčka, je třeba zapojit různé hormony. Pokud je tato souhra hormonů narušena, má vliv na plodnost žen. Hormonální poruchy mohou pramenit např. z poruch štítné žlázy, nadměrné tvorby prolaktinu (hyperprolaktinemie), který potlačuje ovulaci, nebo vysokým podílem mužských hormonů (hyperandrogenémia). V závislosti na příčině poruchy lékaři předepisují léky na upravení rovnováhy hormonů. V případě, že žena trpí vysokou obezitou a hyperandrogenémiou, může často normalizovat své hormony bez léků úpravou životního stylu.

Stimulace zrání vajíček

Vnějším ukazatelem hormonální poruchy je nepravidelná menstruace. Nepravidelnost poukazuje na to, že s vaječníky něco není v pořádku. Přesné hodnoty hormonů může určit lékař na základě krevního testu. K určení hladiny hormonů je zapotřebí více krevních vzorků, odebraných v několika časových úsecích. Přitom zkoumá laboratoř hladinu FSH (folikuly stimulující hormon), aby se objasnilo, zda vaječníky mají schopnost zajistit zrání folikul. S blížícím se obdobím menopauzy, se snižuje počet folikulů ve vaječnících a koncentrace FSH se v krvi ženy zvyšuje. Hormony tak pro léčbu neplodnosti nemají smysl. Pokud vajíčka ještě mohou dozrát, používají se hormony jako stimulační prostředek i jako součást jiné léčby neplodnosti. Stimuluje se tím schopnost vaječníků napomoci dozrávání většího množství folikul. Zvyšuje se tak šance na získání několika oplodněných vajíček.

Riziko vícečetného těhotenství

Hormonální stimulace vykazuje v mnoha případech úspěch. Podle Centra pro zdravotní výchovu se zvyšuje porodnost po léčebném cyklu až o 5-10%. Nicméně, existují určitá rizika. Může vzniknout tzv. hyperstimulační syndrom, kdy dojde ke zvětšení vaječníků, které produkují příliš mnoho a příliš velké folikuly nebo je produkováno příliš mnoho hormonů. Některé ženy přitom cítí mírné bolesti břicha a nevolnost, jiné zase pocity napětí v břiše a dušnost. V krajním případě může dojít až na hospitalizaci ženy. Další zvýšené riziko představují hormony pro vícečetná těhotenství, kdy se mohou narodit trojčata, čtyřčata nebo více dětí, což může ohrozit zdraví matky i dětí. Pokud dojde k nadměrné stimulaci, radí lékaři vyhnout se pohlavnímu styku. Zjednodušeně řečeno, ošetřující lékař sleduje účinky a stimulaci hormonů ultrazvukem a na základě výsledku určí další postup.

Výskyt hormonální nerovnováhy u mužů je velmi vzácný

I u mužů se mohou objevit problémy související s hormonální nerovnováhou - je to ale mnohem méně pravděpodobné než u žen. Pokud existuje podezření, může se nechat muž vyšetřit urologem, který zjistí, zda nedošlo k nějakým poruchám v mozku nebo varlatech. Pro tento účel se měří koncentrace různých hormonů v krvi. Pokud mozek nedostatečně stimuluje varlata, dá se to napravit hormonální léčbou.