Gestóza

Jako gestózu označují lékaři onemocnění v průběhu těhotenství, kdy dochází ke zvýšenému krevnímu tlaku (hypertenzní nemoci těhotenství). Gestóza se vyskytuje nejdříve v 20. týdnu těhotenství. Nejvíce postihuje ženy v posledním trimestru těhotenství.

Termín "gestóza" označuje onemocnění související s vysokým krevním tlakem v průběhu těhotenství: tzv. Hypertenzní nemoci těhotenství.

Lékaři rozlišují následující typy gestózy:

  • ranní gestóza
  • pozdní (preeklampsia)HELLP syndrom
  • eklampsie

Ke gestóze dochází, když má těhotná žena vysoký krevní tlak a zvýšenou bílkovinu v moči (proteinurie). O vysokém krevním tlaku říkají lékaři, když je první naměřená hodnota vyšší než 140 mmHg a / nebo druhá hodnota je vyšší než 90 mmHg.
Proteinurii definují jako vylučování bílkovin více než 300 miligramů denně, při 24hodinovém sběru moči. Gestóza je jednou z nejčastějších komplikací těhotenství - vyskytuje se v 6-8% případů, většinou se jedná o preeklampsii.
Na základě lékařské prohlídky během těhotenství může lékař gestózu zjistit a včas léčit. V některých velmi závažných případech gestózy je třeba předčasné vyvolání porodu. Nicméně, toto se stává zřídka před 28. týdnem těhotenství - od této chvíle je novorozenec zpravidla již životaschopný.

Existuje několik rizikových faktorů pro gestózu, mimo jiné sem patří:

  • gestóza v předchozím těhotenství
  • obezita
  • mnohočetné těhotenství
  • diabetes mellitus
  • určité výsledky ultrazvukového vyšetření cév placenty a dítěte

Příčiny gestózy zůstávají neznámé. Nicméně, existuje několik hypotéz, které předpokládají, že placenta hraje důležitou roli jejího vzniku. Při léčbě gestózy lékař pravidelně sleduje krevní tlak těhotné ženy a při určité mezní hodnotě snižuje zvýšené hodnoty krevního tlaku pomocí léků. Léčba je obvykle stacionární, tj během pobytu v nemocnici. Tam mohou lékaři lépe sledovat průběh gestózy a snížit krevní tlak pomocí léků na požadované hodnoty.