Dvojčata - početí, průběh těhotenství, porod

Pokud spatříme dvojčata kráčející ruku v ruce na procházce městem, nedá nám, abychom se na ně neusmáli, a nejedna maminka si řekne: "také takové chci". Zkusme se však podívat na to, co se skrývá za jejich početím, jak probíhá takové těhotenství, a co porod? Asi se tu dá najít mnoho společného, ale i odlišného od "klasického" těhotenství s jedním dítětem.

Pod dvojčaty rozumíme současný vývin dvou dětí během jednoho těhotenství. 

Početí dvojčat

V těchto případech se dá očekávat, že na svět přijdou dvojčata:

  • pokud k početí došlo ve starším věku, kdy vlivem hormonálních změn dojde k propuštění více než jednoho vajíčka
  • při asistované reprodukci
  • vícenásobné těhotenství
  • dedičnost

Momentálně je poměr dvojčat k jednoplodovému těhotenství přibližně 1:80, tedy jedny dvojčata se vyskytnou na 80 těhotenství jednoplodových. Při asistované reprodukci je pravděpodobnost početí dvojčat podstatně vyšší - až 1: 4.

Jednovaječná dvojčata (monozygotní)

Jednovaječná dvojčata vznikají z jednoho vajíčka oplodněného jednou spermií, které se ve svém vývoji velmi brzy rozdělilo na dvě samostatné vývinu schopné části. Dělení jen několik hodin po oplodnění vede k navzájem nezávislým přechodům vejcovody a k navzájem nezávislému uhnízdění v děloze.

Mohou vzniknout tři varianty:

  • každé z dvojčat má svou vlastní placentu a své vlastní plodové obaly (blány)
  • obě dvojčata mají společnou placentu, ale každé má svůj vlastní plodový obal,
  • obě dvojčata mají společnou placentu a vyvíjejí se v jedné společné dutině, čili mají společný plodový obal.

Takové děti budou stejného pohlaví a budou sdílet stejné fyzické rysy a vlastnosti. Také budou mít stejnou krevní skupinu. Silná je i jejich psychická podoba.

Dvojvaječná dvojčata (dizygotní)

Vyskytují se častěji než jednovaječná dvojčata. Vznikají oplodněním dvou vajíček, které mohou pocházet jak z jednoho nebo i z obou vaječníků dvěma různými spermiemi. Každé z dvojčat má svou vlastní placentu a své vlastní plodové obaly (blány). U dvojvaječných mírně převyšuje četnost ženského pohlaví, přičemž procentuální je nejčastější kombinace 2x děvče, potom 2x kluk a kombinace chlapec-dívka je nejméně častá. Odlišují se ve svých dědičných vlohách a tělesně i duševně se chovají jako obyčejní sourozenci. Krevní skupinu mají odlišnou. Takto může dokonce dojít k narození dvojčat, které mají dva otce, protože každé vajíčko bylo oplodněno jiným mužem. Existují i případy, kdy dvojčata pocházejí ze dvou různých cyklů - v jednom měsíci je oplodněné jedno vajíčko a v druhém měsíci druhé vajíčko.

Mezi poruchy v této oblasti patří tzv. siamská dvojčata.

Průběh těhotenství

Jak se žena dozví, že čeká dvojčata? Na potvrzení těhotenství bez ohledu na to, zda je v bříšku jedno nebo více plodů většina žen používá těhotenské testy. Teprve následně při jeho pozitivitě navštíví gynekologa na potvrzení výsledku. Ten již při prvním ultrazvuku a při prvním odběru krve umí zachytit, zda se jedná o jednoplodové nebo víceplodové těhotenství. Už v 8. týdnu první ultrazvuk zachytí dva zárodky plodu resp. oddělené akce srdce. Také přítomnost vyšších hodnot hCG v krvi při prvním odběru naznačuje, že se může jednat o takovou graviditu. Potvrdí se také tehdy, když těhotná žena udává nezvykle mnoho pohybů plodu, pokud děloha leží výš než to odpovídá době těhotenství a objem břicha je nápadně velký.
Víceplodové těhotenství bez ohledu na to, jak probíhá se řadí mezi riziková těhotenství, a to nejen pro matku, ale i pro děti. Kromě nerovnoměrného vývoje jednotlivých plodů uvnitř dělohy a možnosti potracení jednoho či více plodů, existuje i riziko předčasného porodu. Každému těhotenství s více plody je třeba věnovat zvýšenou pozornost, proto ošetřující lékař častěji sleduje zdravotní stav matky i vývoj dvojčat. Pro ženu a pro její systém placenty a dělohy, na kterém jsou miminka závislé, to znamená zvýšené nároky. Vše se totiž děje dvojmo! Je třeba klást větší důraz na některé živiny a z tohoto důvodu je přímo nezbytné, aby je matka ve větší míře doplňovala. Jedná se hlavně o kyselinu listovou, vápník, železo, bílkoviny a další nezbytné živiny. Prenatální vitamíny jsou v tomto případě skvělým pomocníkem. Mnoho problémů, které těhotné překonávají ve větší míře než při "klasickém" těhotenství jsou způsobeny nadměrným přibráním na váze. Pro dvojčata se doporučuje přibrat asi 17-25 kg.

U těchto maminek se častěji vyskytuje:

nevolnost, dušnost, častější močení, gestóza, nadměrná zátěž, otoky, bolesti v kříži, vysoký krevní tlak, cukrovka, potrat v prvním trimestru

Díky lékařské péči, která je dnes již na vysoké úrovni, je naštěstí možné říci, že většina vícečetných těhotenství probíhá bez jakýchkoliv komplikací.

Porod

K porodu většinou dochází v 37.-38. týdnu těhotenství (zatímco u jednopočetného těhotenství porod nastává v 40. týdnu). Nástup porodní činnosti může být o něco slabší než u jednoplodového těhotenství. Nadměrně roztažená děloha totiž nedokáže "produkovat" dostatečně silné stahy. První doba porodní tedy může trvat o něco déle. Nezřídka dochází k předčasnému odtoku plodové vody. Plody se mohou v děloze nacházet uložené v těch nejrozličnějších kombinacích - jeden podélně, druhý napříč; jeden dolů hlavičkou, druhý nožkami či koncem pánevním. Určité kombinace vyžadují mimořádnou opatrnost při vedení porodu. Z těchto důvodů je vždy třeba zvážit, zda bude porod pokračovat "klasicky", nebo je vhodnější operační ukončení porodu císařským řezem. Porod druhého dvojčete musí proběhnout co nejrychleji, v průběhu 15 až 20 minut, protože toto dítě je kvůli zmenšení dělohy a kvůli nebezpečí předčasného uvolnění placenty silně ohrožené.