Délka trvání těhotenství a výpočet termínu porodu

Základem pro výpočet stadia těhotenství je první den poslední menstruace nebo délka těhotenství zjištěna při ultrazvukovém vyšetření v 13. týdnu. Délka trvání těhotenství se tradičně udává v ukončených týdnech nebo v takzvaných lunárních měsících (ten má 28 dní).

Za předpokladu, že vycházíme z prvního dne od poslední menstruace, přičemž žena má pravidelný 28-denní menstruační cyklus, trvá normální těhotenství 280 dnů, tj 40 týdnů nebo 10 lunárních měsíců.

Při vyjádření délky těhotenství podle prvního dne poslední menstruace se lze setkat s termínem gestační věk. Pokud lékař nebo porodní asistentka hovoří o tom, v jakém týdnu se těhotná žena nachází, má na mysli ukončený, nikoli běžící týden těhotenství.

Zápis v dokumentaci pak vypadá následovně

Například trvání těhotenství 35+3 znamená, že od poslední menstruace uplynulo 35 týdnů a 3 dny tedy že žena je v 35. týdnu těhotenství (ukončeném), nebo v 36. týdnu běžícím (což by pak ale mělo být výslovně zdůrazněno).

Při tomto typu výpočtu, který je nejčastějším, je však třeba zmínit ještě jednu skutečnost. Protože výpočet vychází z prvního dne poslední menstruace, je za první den těhotenství vlastně považován právě tento první den. Ve skutečnosti však žena otěhotní až zhruba v polovině menstruačního cyklu, po ovulaci 12. až 14 den. Skutečný biologický věk plodu je tak zhruba o dva týdny kratší. S touto skutečností je však všeobecně počítáno a v běžné praxi v době porodu se biologické stáří plodu nepoužívá.

Délka trvání těhotenství

Normální těhotenství trvá 40 týdnů / - 2 týdny. Pokud k porodu dojde před ukončeným 37. týdnem, hovoříme o předčasném porodu, přičemž za dolní hranici pro šanci plodu na přežití je podle současných znalostí a doporučení považován ukončený 24. týden těhotenství.

Pokud k porodu dojde po 42. týdnu, bývá tento stav označován jako přenášení. Při současném systému péče o těhotné by však převážná většina žen měla být v ukončeném 42. týdnu těhotenství po porodu.
Pokud žena přesně ví den oplození, lze vycházet při určení délky trvání těhotenství i z tohoto údaje. Zde je pak počítáno s tím, že normální těhotenství trvá 267 dnů ode dne početí.

priznaky-tehotenstva

Určení termínu porodu

Termín porodu je údaj, který nastávající maminku obvykle zajímá hned, jakmile dojde k potvrzení těhotenství. Je to velmi významný údaj, jehož špatné určení může poměrně negativně ovlivnit další průběh těhotenství, především s ohledem na posuzování růstu plodu v děloze a načasování porodu.

Existuje několik způsobů, kterými se termín porodu zjišťuje. Mezi sebou se ale liší svou spolehlivostí. Za optimální je dnes považována kombinace výpočtu termínu porodu podle prvního dne poslední menstruace a ultrazvukového vyšetření ve 13. týdnu těhotenství. Lze tak nejlépe zachytit a případně zkorigovat individuální odchylky způsobené například nepravidelným nebo delším menstruačním cyklem. Takto potvrzený termín porodu by se pak již neměl v průběhu těhotenství měnit.

Možnosti výpočtu termínu porodu:

  1. Základní metodou je určení termínu porodu podle poslední menstruace. Pokud známe první den poslední menstruace, přičteme k němu 280 dní. Prakticky to prostě uděláme tak, že k datu posledních měsíčků přičteme rok, odečteme tři měsíce a přičteme sedm dní.
  2. Určení podle prvních pohybů je sice možné, ale dnes už příliš neužívané. Žena, která bude rodit poprvé, cítí pohyby obvykle ve 20. týdnu těhotenství, vícerodičky pak o 2 týdny dříve. Protože však jde o vjem, který je výrazně ovlivněn vnímavostí nastávající maminky, pramení z toho velká nepřesnost.
  3. Pokud je znám přesný datum početí, přičteme k němu 267 dní.
  4. Nejpřesnější metodou je v současnosti určení termínu porodu podle ultrazvukového vyšetření prováděného ve 13. týdnu těhotenství. Pokud se ultrazvukem určená délka trvání těhotenství liší od údaje počítaného podle poslední menstruace o více než týden, pak by měl být termín porodu upraven právě podle tohoto ultrazvukového vyšetření. Toto však již neplatí při dalších ultrazvukových vyšetřeních, které jsou realizovány v dalších týdnech těhotenství.

Všechny takto vypočtené termíny je však třeba brát trochu s rezervou. Termín porodu totiž vychází pouze z průměrné délky trvání těhotenství, avšak k porodu dochází obvykle o něco dříve nebo později. Za normální "porod v termínu" je považováno, pokud k němu dojde mezi běžícím 38. a ukončeným 42. týdnem těhotenství.

Autor: MUDr. Miloš Velemínský