Cyclotest Baby - spolehlivá metoda určení ovulace a plodných dní

Pomocí cyclotestu baby měříte prostřednictvím integrovaného měřícího senzoru svou tělesnou teplotu od prvního dne Vaší menstruace až do začátku neplodné fáze po ovulac, a to ráno bezprostředně po probuzení - přímo pod jazykem (přesně jako když si měříte teplotu).

Po několika sekundách se ozve pípnutí, které Vám sdělí, že měření bylo ukončeno. Žádný strach, nemohla jste měřit nesprávně, protože cyclotest baby je vybaven inteligentní kontrolou měření a "protestoval" by prostřednictvím akustického signálu. V takovém případě jednoduše měření zopakujte.

Přímo po měření Vám cyclotest baby ukáže na displeji, zda právě máte vysoce plodné dny a nacházíte se v období těsně před ovulací nebo zda máte právě plodné dny, případně se nacházíte v neplodném období cyklu. Během ukázaných vysoce plodných dnů byste se měla se svým partnerem milovat, protože v tomto období je maximální šance, že otěhotníte.

Pokud máte zájem, můžete si během svých vysoce plodných dnů udělat ještě dodatečný cyclotest ovulační test. Pokud je pozitivní, můžete tento výsledek zadat do cyclotest baby a zjistíte, zda k Vaší ovulaci dojde v rámci následujících hodin. Takto se při výpočtu optimální plodnosti vezmou v úvahu dvě charakteristiky plodnosti (změna tělesné teploty a změna hormonální hladiny) a je možno co nejpřesněji určit nadcházející ovulaci. Toto je dosud jedinečná metoda a žádný jiný přístroj není schopen určit ovulaci podobnou přesností.

V případě, že opravdu otěhotníte, cyclotest baby Vám to včas ukáže. Takhle se dozvíte o svém těhotenství dříve než jiné ženy a můžete změnou svého životního stylu (např. vzdáním se alkoholu a nikotinu) zabránit chybám ve vývoji zejména v časném stadiu těhotenství.

Výhody cyclotestu

S cyclotestem baby přirozeně k vytouženému dítěti

Cyclotest baby Vám pomáhá zkrátit dobu čekání na vytoužené těhotenství. Cyclotest baby stanovuje na základě Vaší tělesné teploty Vaše plodné dny, během nichž může pohlavní styk vést s vysokou pravděpodobností k těhotenství - zcela přirozeně, bez stresu a bez hormonů nebo zásahů do přirozených procesů Vašeho těla.

Cyclotest baby se používá jednoduše

S cyclotestem baby měříte svoji tělesnou teplotu v některé dny svého cyklu bezprostředně po probuzení a před vstáváním. Přímo po měření se Vám na displeji ukáže stav plodnosti: vysoce plodná, plodná nebo neplodná. Díky pohlavnímu styku v ukázaných vysoce plodných dnech několikanásobně zvyšíte své šance na otěhotnění.

Nejvyšší spolehlivost dvojí kontroly

Cyclotest baby je jediný v Evropě povolený počítač pro výpočet cyklu, který je schopen při svých výpočtech zohlednit dvě charakteristiky plodnosti (teplotu & zároveň hladinu hormonů nebo výsledky pozorování cervikálního hlenu).

Cyclotest baby Vám dává jistotu při plánování

Cyclotest baby Vám předem ukazuje, kdy můžete počítat v aktuálním cyklu s ovulací. Tato informace se v průběhu cyklu na základě naměřených teplotních hodnot přezkušuje, případně koriguje.

Cyclotest baby je vítězem v poměru cena - hodnota

Cyclotest baby je vítězem poměru cena - hodnota mezi počítači pro výpočet cyklu a může se použít i po splnění touhy po dítěti v rámci přirozené ochrany. Tuto vlastnost oceňuje mnoho žen. Protože pokud si páry přejí více dětí, žena se bude v období mezi dvěma dětmi jen nerada chránit pomocí hormonů, neboť by tak zasahovala do svého přirozeného cyklu a mohla ohrozit přirozené početí.

Cyclotest baby nezpůsobuje žádné dodatečné náklady

S počítačem cyclotest baby máte vše, co potřebujete. Nevznikají Vám žádné dodatečné náklady například ve formě nutnosti kupovat testovací tyčinky, jak je to v případě počítačů měřících hormonální hladinu.

Cyclotest baby je moderní

Cyclotest baby počítač pro výpočet cyklu představuje nejvyšší úroveň techniky. Integrované USB rozhraní pro přenos Vašich dat je jedinečnou funkcí mezi počítači pro výpočet cyklu. Pokud se Vám navzdory pravidelnému pohlavnímu styku během plodných dní nepodaří v požadovaném čase otěhotnět, můžete svá osobní data ohledně cyklu přenést prostřednictvím integrovaného USB rozhraní do svého počítače a to pomocí USB kabelu, který je příslušenstvím k počítači. Prostřednictvím softwaru cyclotest, který se nachází ve startovacím balíčku Cyclotest, můžete dle potřeby zobrazit informace o svém cyklu jako křivku cyklu a vytvořit si tak profil plodnosti. Tento si můžete vytisknout, uložit nebo poslat e-mailem.

Cyclotest otázky a odpovědi

Jaký je rozdíl mezi Cyclotestem a jinými počítači?

Cyclotest baby dokáže víc. Zatímco jsou jiné počítače pro výpočet cyklu schopné pozorovat pouze jednu charakteristiku plodnosti (buď tělesnou teplotu nebo změnu hormonální hladiny), Cyclotest baby je schopen registrovat a vyhodnotit dvě charakteristiky plodnosti paralelně (teplotu a hormonální hladinu nebo teplotu a měření cervikálního hlenu). Tímto způsobem dokáže Cyclotest baby určit ovulaci tak přesně a spolehlivě, jako žádný jiný počítač pro výpočet cyklu. Kromě toho disponuje Cyclotest baby USB rozhraním pro přenos Vašich osobních dat týkajících se cyklu do Vašeho počítače. Pomocí přiloženého softwaru si můžete sama a bez nákladů zhotovit, vytisknout nebo poslat e-mailem Váš osobní profil plodnosti, případně křivku cyklu. To může být Vašemu lékaři velmi nápomocné a zároveň může ušetřit cenný čas. Cyclotest má za sebou 30 let zkušeností a neustále se rozvíjí dál.

Jak mi pomáhá cyclotest otěhotnět?

Cyclotest baby Vám může pomoci, pokud toužíte po dítěti, zkrátit čas čekání na otěhotnění. Studie prokázaly, že ženy, které znaly své plodné dny kolem ovulace a měly se svým partnerem pohlavní styk v této době, otěhotněly výrazně rychleji. Cyclotest baby stanovuje na základě Vaší tělesné teploty Vaše plodné dny a vysoce plodné dny. Ráno po probuzení a před vstáváním měříte pomocí Cyclotestu baby svou tělesnou teplotu, Cyclotest baby ji vyhodnotí a na displeji Vám hned po měření ukáže, zda jste právě plodná, vysoce plodná nebo neplodná. Takto jste denně informována o stavu Vaší plodnosti a můžete podle toho přizpůsobit své sexuální chování tak, abyste mohla brzy naplnit svou touhu po dítěti. Cyclotest baby Vám ukazuje na displeji, kdy má smysl sledovat další charakteristiku plodnosti, například změny hormonální hladiny. V těchto dnech si můžete udělat například ještě dodatečný hormonální test, nahrát jeho výsledky do Cyclotest baby, a tak zjistíte přesný čas ovulace a následně i osobní optimum pro oplodnění.

Kdy můžu začít měření s Cyclotestem?

Měření pomocí Cyclotestu baby začnete ráno po zahájení Vaší menstruace (pozor: po vysazení hormonální antikoncepce počkejte a s měřením začněte až o cyklus později - krvácení přímo po vysazení je pouze anovulačním krvácením). V první den menstruace signalizujte Cyclotestu baby prostřednictvím delšího podržení malého kulatého tlačítka, že začal nový cyklus. Následující ráno položte přímo po probuzení čidlo teploty pod jazyk, stiskněte velké kulaté tlačítko a čekejte, dokud se neozve pípnutí, které signalizuje ukončení měření. Přímo po měření Vám Cyclotest baby ukáže Váš aktuální stav plodnosti na displeji: plodná, vysoce plodná nebo neplodná.

Kdy a jak často se měří pomocí Cyclotestu baby?

Denní měření pomocí Cyclotestu baby můžete začít ráno poté, co začal Váš cyklus. Je důležité, abyste spala nejméně 5 hodin a nevstávala hodinu před samotným měřením. Během dlouhé fáze neplodnosti po ovulaci měřit není potřeba.

Musím měřit vždy v téže době?

První měření během cyklu stanoví časový rámec měření +/- 2 hodiny pro následující měření během cyklu. Tento časový rámec se určuje znovu při každém dalším novém cyklu a to prostřednictvím prvního měření.

Co dělat v případě požití alkoholu nebo málo spánku?

Při nepravidelnostech (například: málo spánku, přerušovaný spánek, party, alkohol) měření pomocí Cyclotestu baby prosím na další ráno vynechejte. Když během cyklu není k dispozici dostatek údajů o teplotě, prodlouží se pro jistotu plodná fáze.

Co když jsem nemocná a mám horečku?

Během horečnatého onemocnění je nejlepší měření vynechat. Po vyléčení můžete pokračovat v měření.

Co dělat v případě užívání léků?

Při dlouhodobém užívání léků byste se měla poradit se svým lékařem nebo lékárníkem, zda má daný lék vliv na tělesnou teplotu. V případě, že ano, měla byste přestat s měřením teploty pomocí Cyclotestu baby.

Čtení dat na počítači nefunguje

Proto, abyste mohla přečíst data z Vašeho cyclotestu baby, musí být přístroj nastaven do režimu přenosu - co provedete následovně: Připojte Váš Cyclotest baby k počítači pomocí přiloženého USB kabelu. Stiskněte krátce velké kulaté tlačítko na Vašem cyclotestu baby (stejně jako ráno při měření teploty po probuzení), až se na displeji ukážou první segmenty, hned stiskněte malé kulaté tlačítko a držte jej stisknutý dokud se na displeji neukáže "USB", pak můžete malé kulaté tlačítko pustit. Nyní pracuje Váš Cyclotest baby v režimu přenosu a Vy můžete prostřednictvím počítačového softwaru přečíst svůj profil plodnosti.

Chybová zpráva: profil plodnosti nebyl vytvořen

Počítačový software Cyclotest vytváří po přečtení dat z Vašeho Cyclotestu baby pdf soubor. Chybové hlášení se ukáže, pokud program nemůže najít PDF Reader nebo má problém se spuštěním takového programu. Zkontrolujte prosím Váš systém, zda je nainstalována platná verze PDF Reader programu.