Biologické hodiny tikají i mužům

Ind Nanu Ram Jog je považován za nejstaršího otce na světě. Ve věku 90 let se stal otcem. Není pochyb o tom, že je to extrémní případ - ale tendenci stát se otcem v pozdějším věku potvrdil i případ v Německu. Každé dvacáté dítě, které se zde narodilo, má otce staršího 50 let a téměř u 40% narozených dětí mají otcové více než 35 let.

Když se vysloví pojem "biologické hodiny", je přirozené myslet na ženy. Většina těhotných žen ve věku 35+ je označována jako skupina rizikového těhotenství. Mnohé ženy proto podstupují různé genetické vyšetření, které mohou odhalit riziko vzniku genetických poruch a chorob. Několik studií však prokázalo, že i pro staršího muže je mnohem těžší stát se otcem. A hlavně, děti starší otců jsou vystaveny zvýšenému riziku onemocnění.

Kvalita spermií klesá

S přibývajícím věkem je i pro muže těžší zplodit své potomky. Studie u 12.000 párů ve Francii zjistily, že muži po 35. roce, mohou mít problémy s plodností.

To, že i mužům tikají biologické hodiny, a to v poměrně mladém věku, vědci zjistili teprve nedávno v Centru asistované reprodukce v Paříži. "Se zvyšujícím se věkem u mužů vzniká riziko neplodnosti - ve skutečnosti je to již od 35 let," tuto informaci prohlásila Stephanie Belloc a její kolegové na kongresu Evropské společnosti pro lidskou reprodukci a embryologii v Barceloně.
Stephanie Belloc a její tým analyzovali cca. 21 239 umělých oplodnění. Tento postup se používá u párů s problémy s plodností.

"Naše studie ukazuje vůbec poprvé, že existuje silný vliv věku mužů na úspěšnost umělého oplodnění," řekla Belloc. Belloc také zdůraznila, že muži nad 35 let zvyšují riziko potratu.
Ale jak vlastně ovlivňuje věk mužů šance na těhotenství a zdraví počatých dětí? Výzkumný tým v současné době nedokáže poskytnout přesné vysvětlení. Vědci se však domnívají, že je DNA spermie u mužů s přibývajícím věkem vystavena silnějšímu úpadku. Mnohé vzorky spermatu mužů starších 40 let měly také vady, které by mohly vést k potratu.

"Dosud se gynekologové zaměřovali především na věk ženy," řekla Stephanie Belloc. "Důležité bylo, aby žena otěhotněla ještě před dosažením věku 35 až 38. Nyní je třeba věnovat tuto pozornost i mužům".
Kromě snižování kvality spermií se snižuje i množství spermií a jejich mobilita.

Riziko vzniku onemocnění

S vyšším věkem otců, vznikají i rizika onemocnění u počatých dětí. Onemocnění jako autismus a schizofrenie se častěji vyskytují právě u dětí starších otců.

Například jedna studie na Univerzitě of Aarhus v Dánsku zjistila, že děti otců, kteří jsou starší než 45 let, mají téměř dvakrát vyšší podezření na úmrtí v dětství, nebo na výskyt vážných onemocnění. Tělesné anomálie, autismus, epilepsie a srdeční choroby jsou typické pro tyto případy. Ale i duševní choroby jako je schizofrenie, deprese či snížení inteligence mohou být příčinami vyššího věku otce.

V každém případě je jasné, že biologické hodiny tikají i mužům a že plánování rodiny je závislé na věku obou rodičů.